Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Lysice

       Pod správu lysické farnosti spadá společenství věřících v Drnovicích, kde se také nachází filiální kostel Nejsvětější Trojice. Dále je z Lysic spravována farnost Bedřichov u Lysic s farním kostelem svatého Mikuláše.

      K lysické farnosti s farním kostelem sv. Petra a Pavla, také patří obce Žerůtky s kaplí Panny Marie Sněžné, Štěchov se zvonicí sv. Jana Nepomuckého a Lačnov se zvonicí Nanebevzetí Panny Marie.

      K bedřichovské farnosti, patří Kozárov s kaplí svatých Jáchyma a Anny, Kunčina Ves s kaplí sv. Cyrila a Metoděje, Kunice se zvonicí Nejsvětější Trojice a Lhota u Lysic se zvonicí Nanebevzetí Panny Marie.

 

Krátká sdělení

Milí farníci, podle usnesení Vlády ČR je s účinností od  27. 12. na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení.       Na nedělní bohoslužby je třeba se přihlásit na telefonu 732 690 783. Stačí poslat SMS zprávu. Prosím, abyste se přihlašovali na mši svatou jednou za dva týdny, aby se tak vystřídalo více farníků. Děkuji.

Ti, kdo se nedostanou v neděli na mši svatou a chtěli by přijmout svaté přijímání, mají možnost ihned po skončení každé mše svaté. Nedělní bohoslužba trvá asi 55 minut. Po odchodu účastníků bohoslužby se bude podávat zájemcům svaté přijímání.

Téměř každý den od 10:00 do 17:00 je otevřený hlavní vchod lysického kostela. Je tak příležitost k osobní modlitbě před svatostánkem.

 

Milí farníci, pro povzbuzení zveřejňuji biblické citáty
z liturgických čtení.

Středa po 3. neděli velikonoční

Ježíš řekl zástupům: "Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." (Jan 6,51)

 

Velikonoční radost
Milí farníci, toto krátké video ukazuje radost a dojetí ze vzkříšení našeho Pána. V závěru videa je ukázán text zprávy, kterou si lidé posílají po celém světě: "Hrob je prázdný. On vstal!!!" Přeji nám všem, ať jsou tato slova zdrojem radosti pro nás všechny i v této složité době. Přeji vám radostné Velikonoce. 
Váš farář

 

Sčítání liduVýzva biskupů ke sčítání lidu 2021.pdf

 

Biblické hry pro děti

https://www.schoolfun.cz/nejvetsi-pribehy-vsech-dob/

 

 

Rok svatého Josefa

Papež František loni 8. prosince vyhlásil letošní rok rokem svatého Josefa. Učinil tak u příležitosti výročí 150 let od prohlášení snoubence Panny Marie Ochráncem celé církve blahoslaveným papežem Piem IX. K tomuto jubilejnímu roku vydal list o svatém Josefovi nazvaný "Patris corde" a umožnil získat plnomocné odpustky.

 

Patris corde - List papeže Františka o sv. Josefovi 02-2021.pdf

Plnomocné odpustky v roce sv. Josefa 02-2021.pdf

Zaslíbení prvních sobot v měsíci 01-2021.pdf

Nabídka Duchovního centra Vranov 11-2020.pdf

 

Online kurzy pro seniory

https://spokojenysenior-klas.cz/vzdelavani-a-volny-cas/kurzy-pro-verejnost/

 

Jednorázový interaktivní workshop "Jsem jedinečná"        pro dívky ve věku 12-17 let

https://www.cenap.cz/…cna

 

Kurzy CENAPu pro snoubence a rodiče

https://www.cenap.cz/…ost

 

 

Fond PULS

Milí farníci, už několik týdnů se nemůžeme všichni scházet na bohoslužbách. Proto můžete farnost podpořit finančně tak, že se přihlásíte jako donátoři fondu Puls. Každá farnost přispívá určitou částkou na provoz diecéze. Dary donátorů se od této částky odečítají. Na banerech níže vidíte kolik už donátoři darovali a kolik zbývá ještě uhradit. Proto vás povzbuzuji k zapojení se do této pomoci diecézi i farnosti. Děkuji.
 

Jak pulsujeme

Jak pulsujeme
 

Společná setkání ve farnosti v roce 2020

 

Jihomoravský kraj v roce 2019 finančně podpořil tyto projekty:

- Projekt Ozvučení kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích byl v roce 2019 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj v roce 2018 finančně podpořil tyto projekty

- Projekt Oprava nátěrů otvorových prvků v kostele sv. Petra a Pavla v Lysicích byl v roce 2018 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj v roce 2017 finančně podpořil tyto projekty

- Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše v Bedřichově

- Vybavení pro farní zahradu v Lysicích

- Oprava fasády kostela Nejsvětější Trojice v Drnovicích

 

 

 

Články - Fotogalerie

Noc kostelů 2020 v Lysicích

12.06.2020 20:00
Noc kostelů v České republice se konala 12. června vzhledem k pandemii koronaviru za zvláštních hygienických opatření. Proto televize NOE přiblížila zájemcům o Noc kostelů čtyřhodinový přenos z...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Děti a mládež

Rozvrh výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2020/2021

30.08.2020 20:00
ZŠ LYSICE   Ročník Den Čas Učebna Zahájení výuky 1. a 2. ročník pondělí 12:15 –...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zajímavá videa

Miláčku, jsem těhotnej - Nesoudíme. Pomáháme

21.02.2021 15:00

Třetí dítě - odvaha někdy nestačí

21.02.2021 14:00

Likvidace lepry: Vaše pomoc zachraňuje

21.02.2021 13:00

Příběh Mary's Meals

21.02.2021 12:00

Adopce na dálku

21.02.2021 12:00

Adopce na dálku

<< 1 | 2