Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Lysice

       Pod správu lysické farnosti spadá společenství věřících v Drnovicích, kde se také nachází filiální kostel Nejsvětější Trojice. Dále je z Lysic spravována farnost Bedřichov u Lysic s farním kostelem svatého Mikuláše.

      K lysické farnosti s farním kostelem sv. Petra a Pavla, také patří obce Žerůtky s kaplí Panny Marie Sněžné, Štěchov se zvonicí sv. Jana Nepomuckého a Lačnov se zvonicí Nanebevzetí Panny Marie.

      K bedřichovské farnosti, patří Kozárov s kaplí svatých Jáchyma a Anny, Kunčina Ves s kaplí sv. Cyrila a Metoděje, Kunice se zvonicí Nejsvětější Trojice a Lhota u Lysic se zvonicí Nanebevzetí Panny Marie.

 

Jihomoravský kraj v roce 2019 finančně podpořil tyto projekty:

Projekt Ozvučení kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích byl v roce 2019 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje

 

Jihomoravský kraj v roce 2018 finančně podpořil tyto projekty:

- Projekt Oprava nátěrů otvorových prvků v kostele sv. Petra a Pavla v Lysicích byl v roce 2018 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje

 

Jihomoravský kraj v roce 2017 finančně podpořil tyto projekty:

- Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše v Bedřichově

- Vybavení pro farní zahradu v Lysicích

- Oprava fasády kostela Nejsvětější Trojice v Drnovicích

 
 

Krátká sdělení

Milí farníci, v současné době, kdy není možné slavit veřejné bohoslužby, uděluje pan biskup Vojtěch Cikrle všem věřícím dispens od účasti na nedělní mši svaté. Je vhodné sledovat bohoslužby ve sdělovacích prostředcích a věnovat více času společné modlitbě a četbě Písma svatého v rodinách.

 

MILÍ FARNÍCÍ, V NEDĚLI 1. 11. OD 8:45 DO 9:15 BUDE         V LYSICKÉM KOSTELE PŘÍLEŽITOST K INDIVIDUÁLNÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ.

 

Milí farníci, pro povzbuzení zveřejňuji biblické citáty
z liturgických čtení.

Sobota 30. týdne

"Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (Lk 14,11)

 

Adopce na dálku

Děti z Ugandy zpívají českou písničku


Milí farníci, Centrum naděje a pomoci (CENAP) nabízí možnost sledovat on-line přednášky.

Z nabídky vybírám:
3.11. - Lidská sexualita a 21. století
https://www.cenap.cz/lidska-sexualita-21-stoleti
10.11. - O manželství a sexualitě
https://www.cenap.cz/o-manzelstvi-a-sexualite
Nabídka všech webinářů je zde: https://www.cenap.cz/webinare

 

 

Články - Fotogalerie

Noc kostelů 2020 v Lysicích

12.06.2020 20:00
Noc kostelů v České republice se konala 12. června vzhledem k pandemii koronaviru za zvláštních hygienických opatření. Proto televize NOE přiblížila zájemcům o Noc kostelů čtyřhodinový přenos z...

Návštěva rodin u P. Víta Červenky ve Křtinách

03.07.2019 15:00
Ve středu 3. 7. 2019 dvacet farníků z řad dětí, mládeže a rodičů navštívili P. Víta Červenku v jeho farnosti Křtinách. Reagovali tak na jeho pozvání, když v Lysicích sloužil mši svatou loňské...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Děti a mládež

Dětský den 2012

02.09.2012 14:00
Každoročně se snažíme zpříjemnit dětem poslední dny prázdnin a rozloučit se s nimi. V neděli 2. záři jsme prožili v místním kostele bohoslužbu "Žehnání aktovek" a to už poněkolikáté. Děti dostaly i...

Dětský den 2012

02.09.2012 14:00
    Děti si zahrály různé soutěže, nejen pohybové, ale i u stolu.   Využily k tomu všechny prostory, venku i uvnitř.   Jedna z oblíbených chvil, malý...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>