230. výročí posvěcení lysického kostela.

24.09.2016 15:00

Dne 24. září 2016 uplynulo 230 roků od znovu posvěcení lysického kostela, který posvětil první brněnský biskup Matyáš František hrabě Chorinský 24. září 1786.

 

Pro návštěvníky kostela byly připraveny:

Komentované prohlídky lodě kostela, jižní oratoře a kůru.

Součásti prohlídek:

1.      vystaven panel se jmény kněží, kteří se ve farnosti narodili

2.      vystaven panel se jmény kněží, kteří působili v Lysicích od roku 1400 po současnost

3.      vystaven panel se jmény kaplanů od roku 1732 do 1970

4.      vystaven panel s přehledem kněží, kteří působili v Lysicích  v letech 1916 – 2016

5.      vystaven panel se zvony, umístěnými na věži kostela

6.      k vidění výstavka modlitebních knih a kancionálů z 19. a začátku 20. století

7.      představeno Pražské Jezulátko s mešními rouchy, doplněné o historii

8.      vystaven panel s fotografiemi z historie kostela

Na jižní oratoři byla výstavka:

1.      liturgických rouch kněží

2.      příslušenství ke kalichu

3.      latinské misály

4.      pomůcky ministrantů – konvičky, zvonky, klapačky, kaditelnice a pod.

Na kůru se konala prohlídka s výkladem  – o starého kúru – harmonium Packard z USA

                                                                  – o novém kúru s převedením hry na varhany

 

Kostel byl při takové významné události otevřen  v sobotu 24. září od 13:00 do 19:00 hodin. Při této příležitosti vydala lysická farnost letáček se stručnou historií kostela. Otevřený kostel navštívilo asi 135 návštěvníků. Většina panelů byla v neděli odpoledne vystavena ve farním sále.

V neděli 25. 9. 2016 odpoledne ve 14:00 hod. byla sloužena slavná mše svatá. Hlavním celebrantem byl Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický. Byl přítomen i bývalý duchovní správce P. Slavomír Bedřich, který působil v lysické farnosti 18 roků. Otec biskup měl velice pěknou promluvu o významu chrámu pro křesťana. Velký důraz kladl na funkci rodiny a návštěvě mladých na bohoslužbách. Velmi kriticky se zamýšlel nad úbytkem praktikujících křesťanů a péčí o církevní památky.

Autor: Josef  Němec