Aktivity pro děti

02.07.2013 07:18

Náboženství
Nepovinný předmět na základní škole. Seznámení se základními pravdami víry a duchovním životem.

Dětské mše
V naší farnosti je prožíváme jednou měsíčně. Po bohoslužbě je možné zajít do horního sálu, kde na děti čekají kromě občerstvení stanoviště s úkoly. Ty jim mají pomoci zapamatovat si poznatky, které měly možnost slyšet během mše svaté v kostele.

Adventní a postní program
V těchto obdobích děti dostávají na doma list k vyplňování, který je povzbuzuje k prožívání víry v rodinách. Mohou si nakreslit obrázek za modlitbu, dobrý skutek, odřeknutí si něčeho, povzbuzení ostatních, návštěvu bohoslužby, u starších přistoupení ke svátostem...
 

Kázání pro děti
Podle zájmu možnost nedělní promluvy přizpůsobené pro děti po evangeliu v sakristii v adventní době.

Loučení s prázdninami - žehnání aktovek
Bohoslužba zaměřená zvláště na prvňáčky nastupující do školy spojená s požehnáním aktovek a prosbou za nový školní rok. Na farní zahradě následuje program pro děti plný soutěží a her.

Hudební aktivity
Zahrnují zapojení dětí do zpěvu a hraní na hudební nástroje při dětských bohoslužbách a jiných kulturních a duchovních akcích farnosti.

Soutěže
Děti se zapojily do soutěže žáků základních a středních škol "Bible a my". Smyslem soutěže je přiblížit obsah Bible mladé generaci a upozornit na její aktuálnost i v dnešní době. O soutěži pořádané Diecézním katechetickým centrem "Velkomoravské dobrodružství" více v samostatném odkazu.