Diecézní setkání mládeže v Brně

19.03.2016 10:00

Dne 19. března 2016, na svátek svatého Josefa, se z naší farnosti vypravila skupina mládeže, včetně biřmovanců, s otcem Michalem na Diecézní setkání mládeže do Brna.
Jeli jsme autobusem spolu s další mládeží z farností Kunštát a Olešnice. Zahájení bylo v kostele sv. Jakuba, kde proběhlo společné zpytování svědomí – bohoslužba smíření. Následoval dopolední program obsahující workshopy a přednášky. Na Petrově byla pauza na oběd. Pak jsme společně prošli Svatou bránou Milosrdenství. Setkání vyvrcholilo společnou mší svatou v katedrále Sv. Petra a Pavla, kterou celebroval biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
Celý den se velice podařil, odnesli jsme si hodně duchovních zážitků a těšíme se na příští Setkání mládeže 2017.