Farní pouť 2016

07.05.2016 15:00

V sobotu 7. května 2016 se uskutečnila farní pouť. První zastávka byla v Bohuticích. Prohlédli jsme si místní kostel, Lurdskou jeskyni a zámek, na kterém je umístněna křížová cesta. Následovala návštěva Znojma s prohlídkou dominikánského a děkanského kostela. V dominikánském kostele sv. Kříže jsme prošli svatou branou a zúčastnili se adorace se svátostným požehnáním. Po adoraci bylo občerstvení v křížové chodbě kláštera. Pouť byla zakončena mší svatou v Hlubokých Mašůvkách.