Jan Bartošek: „V politice se ukáže skutečná povaha člověka.“

27.06.2021 11:02