Křížová cesta na Kulíšek

29.03.2015 19:00

Na Květnou neděli dne 29. března 2015 pořádala Hospodářská a vzdělávací besídka Lysice, KDU-ČSL, farnost Bedřichov a farnost Lysice pěší pouť spojenou s pobožností křížové cesty P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Ta se nachází na kopci Kulíšek u Hlubokého u Kunštátu. Sešlo se 25 farníků, kteří šli pěšky z obce Rozseč přes Kulíšek do Hlubokého u Kunštátu. Do Rozseče a z Hlubokého využili farníci autobusy. 

Délka trasy byla asi 5 km. Ve čtení jednotlivých zastavení se střídali farníci různého věkového zastoupení. Hlášené deštivé počasí díky Bohu nebylo v době pěší poutě.