Mozaika svatých Petra a Pavla v Lysicích

28.06.2013 18:00

        V dřívějších dobách prý byl ve výklenku nad dveřmi bočního vchodu do kostela nějaký obraz, jehož podobu si nikdo z žijících farníků nevybavuje. Není o něm zmínka ani ve farní kronice.

        Když se v roce 2002 prováděla generální oprava venkovní fasády lysického kostela, byla snaha tam vepsat datum stavby. Protože se data velmi lišila - uváděl se rok 1397, 1398 ( i když se existence fary připomíná  již v roce 1390) a informace, že byl kostel postaven před rokem 1366, tak se od tohoto záměru upustilo.

        Po dohodě lysické farnosti a krajské památkové péče Brno, bylo rozhodnuto do výklenku vložit mozaiku svatých Petra a Pavla, patronů lysického kostela.

        Mozaiku zhotovil lysický občan Ing. arch. Jiří Šťasta a do výklenku ji umístil v pátek 28. června 2013. Mozaika bude požehnána  lysickým  farářem P. Mgr. Slavomírem Bedřichem 29. září 2013 při příležitosti 227.výročí posvěcení kostela.

Pohled  na kostel před instalací

Pohled na mozaiku před instalací

Stavba lešení

Instalace mozaiky

Instalace mozaiky

Instalace mozaiky

Hotová instalace mozaiky

Pohled na kostel po umístění mozaiky

 

        29. září 2013 po odpolední mší svaté, slavené na počest 227. výročí posvěcení lysického kostela Otec  Slavomír Bedřich s ministranty za účasti věřících požehnal novou mozaiku svatých Petra a Pavla, která je umístěna nad bočním vchodem do kostela. Zhotovil ji Ing. arch. Jiří Šťasta.

        Nejprve přednesl úryvek z Písma svatého a žehnací formuli a potom svěcenou vodou požehnal mozaiku a požehnal přítomné  věřící.

        Poděkoval všem, kteří se o zhotovení a instalaci mozaiky zasloužili.

 

Shromáždění věřících před kostelem

Přečtení úryvku z Písma svatého

Pronášení žehnací formule

Žehnání svěcenou vodou

Žehnání věřícím

 

Autor: Josef Němec