Oprava sochy Panny Marie Lurdské u kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích

30.05.2017 08:00

Sochu vytvořil v roce 1920 Čeněk Vosmík z Prahy na žádost pana hraběte Albrechta Dubského. Je zhotovena ze sádry. Do roku 1980 byla umístěna v kostele v umělé jeskyni u zákristie, ozdobena svatozáří s dvanácti hvězdami, do kterých byly vloženy elektrické žárovky. U nohou byly z každé strany připevněny tři elektrické svíčky. 6. června 1980, po náročném vyjednávání tehdejšího duchovního správce P. Jana Horálka se státní památkovou péčí v Brně, se do kostela vrátila původní socha Panny Marie s Ježíškem, která byla od roku 1920 na zámku. Po důkladné renovaci a pozlacení (svatozář za sochou se musela nově zhotovit) byla postavena na své původní místo, kde stávala od roku 1786. Sádrová socha byla i s jeskyní odstraněna.

 V roce 1986 byla socha Panny Marie Lurdské umístěna do rohu vedle hlavního vchodu do kostela. Byla pro ni zhotovena umělá jeskyně, prý věrná kopie jeskyně z kostela. Jeskyni postavil pan Alois Kubíček ze Štěchova. Před jeskyni byla instalována ozdobná železná mřížka s brankami, která se nacházela před vnitřní úpravou presbytáře v roce 1980 před hlavním oltářem. Prostranství před hlavním vchodem se upravilo, oselo trávou, vysázely růže a okrasné dřeviny Sochu před umístěním do jeskyně v roce 1986 natřel pan Julius Gebrian. Podruhé ji v roce 2002 přímo v jeskyni natřel pan Michal Fojt z Drnovic.

 Od té doby socha opravovaná nebyla. Barva na soše byla vlivem klimatických podmínek zašlá, odlupovala se a byla vidět i místa s poškozenou základní vrstvou nátěru. Kámen na vnější části jeskyně a kvádr pod sochou byly napadeny mechem a spodní schod měl zvětralý povrch a poškozenou hranu schodu.

 Na lednovém setkání členů Živého růžence v Lysicích vyslovila paní Josefa Holasová, vedoucí Společenství Živého růžence myšlenku, že by bylo vhodné sochu Panny Marie Lurdské opravit. Oprava sochy byla zadána paní Monice Lokajové, která již restaurování soch v Lysicích prováděla. Bylo nutné odstranit původní nátěry, vyrovnat nerovnosti na soše, očistit kámen z venkovní strany jeskyně a ozdobný kvádr od mechu a vosku, opravit zvětralý a poškozený schod. Podoba sochy vycházela z fotografie původního umístění sochy v kostele. Problém byl v tom, že fotografie je černobílá a nebylo možné přesně zjistit původní odstíny barev. Práce byly ukončeny koncem května.

 Náklady na opravu sochy byly hrazeny nejmenovaným dárcem.

 

Foto sochy v kostele před r. 1980

 

Foto sochy před opravou – leden 2017

 

Foto sochy před opravou – leden 2017

 

Foto sochy po opravě – květen 2017

 

 

Foto sochy po opravě – květen 2017

Autor: Josef  Němec