Poutní zájezd na turzovku

09.10.2013 07:23

        V sobotu 28. září 2013 na svátek hlavního patrona Čech a Moravy  svatého Václava se uskutečnil zájezd na známé slovenské poutní mariánské místo Turzovku. Zájezd zajišťoval a organizoval pan Zdeněk Fojt z Lysic.

        S autobusem ze ZEAS.as. Lysice jsme se ráno v 5,00 hod. vydali na pouť. Vedle poutníků z lysické a bedřichovské farnosti se zájezdu zúčastnili i poutníci z Boskovic, Benešova a Bukové. V Okrouhlé přistoupil P. Jaroslav Stříž, rodák z Kořence. Je již přes dvacet let duchovním správcem poutního místa Křešice u Litoměřic a spravuje přitom ještě další farnosti.Pravidelně duchovně doprovází poutníky z Čech a Moravy na Turzovku a vede mariánskou pobožnost – Večeřadlo.

        Kolem desáté hodiny jsme přijeli spolu s poutníky z Olešnice a Kunštátu, kteří jeli druhým autobusem na Turzovku, kam dorazilo celkem dvanáct autobusů z Čech, Moravy a Slovenska. Zdatní poutníci šli pěšky kopcem  a ostatní jeli autobusem přes Korňu na parkoviště na kopec Živčáková. V deset hodin byla v kapli sloužena mše svatá bez doprovodu varhan a hlavní mše svatá s doprovodem varhan byla sloužena v jedenáct hodin s liturgií ke svatému Václavu. I když mši svatou sloužil slovenský kněz a měl i promluvu slovensky ke svatému Václavu,  byla mše v češtině s českými písněmi „ Tisíckrát pozdravujeme Tebe, svatováclavský chorál a jiné „.Velké množství poutníků přistoupilo ke svátosti smíření. Počasí nám přálo, což umocňovalo velice hluboký duchovní zážitek. Při cestě na parkoviště si většina účastníků nabrala turzovskou vodu.

        U parkoviště se dostavuje velký kostel.Je již hotová věž, ve které jsou posvěcené nové zvony a u prvního schodiště jsou umístěny posvěcené sochy svatých Cyrila a Metoděje.Kostel by měl být dostavěn v roce 2015.

 

Nedokončená stavba kostela se sochami svatých Cyrila a Metoděje

 

        V nedaleké Korni byla krátká zastávka v moderním kostele.

        Páter Stříž rozhodl, že ještě navštívíme poutní místo Štípa u Zlína. Kostel je zasvěcen Narození Panny Marie. V kostele sloužil Otec Stříž pobožnost k Panně Marii a Ježíšovi – Večeřadlo. Byla to velmi působivá a nezapomenutelná pobožnost.

 

Krátce z historie kostela Narození Panny Marie ve Štípě

        Podle pověsti kostelecký sedlák při obdělávání svého pole spatřil v nedalekém Štipském háji na ozářeném místě sochu Matky Boží. S velkou úctou ji vzal a přenesl do kostelíka v Kostelci. Socha se však několikrát objevila na stejném místě v lese, kde ji poprvé našel.Proto byla v těch místech postavena kaple, která byla postupně rozšiřována a zachovala se dodnes. Nachází se 500m jižně od nynějšího kostela. Poutní kostel se začal stavět v roce 1616, ale byl dostavěn a vysvěcen až v roce1765. Uctívaná socha Panny Marie s Ježíškem ozdobená korunkami, doložená k roku 1390, je řazena k nejstarším mariánským sochám na Moravě( spolu s Modřicemi, Tuřany a Žarošicemi). Ze starého kostela byla v roce 1764 přenesena do nového štípského chrámu. Nyní je umístěna na hlavním oltáři v zasklené skříňce, je z lipového dřeva 90 cm vysoká. Nynější mariánská svatyně je rozsáhlá jednolodní barokní stavba s dvěma sákristiemi a oratořemi, která spolu s klášterní budovou tvoří jednu z největších a nejkrásnějších církevních staveb olomoucké arcidiecéze. Před kostelem je nově  upraveno kostelní náměstí s fontánou.

Pohled na kostel a část klášterní budovy

Pohled na hlavní oltář se sochou Panny Marie a na obětní stůl

Na obětním stole je soška Panny Marie a Kříž ( majetek P. Stříže), které používal při pobožnosti.

     

        Ze Štípy jsme se po 18.té hodině vydali na cestu domů.

        

        Zaslouží se poděkovat:

  • panu Chromému, řidiči autobusu za bezpečnou jízdu
  • panu Fojtovi za organizaci a vedení zájezdu
  • P. Střížovi za modlitbu růžence v autobusu a za pobožnost Večeřadlo
  • Paní Pavlů z Voděrad za modlitbu růžence při zpáteční cestě

        

        Pro všechny poutníky byla pouť velmi pěkným duchovním zážitkem.

 

Autor: Josef Němec