Poutní zájezd na Velehrad

08.05.2013 10:00

        Dne 8. května 2013 se v rámci oslav 1150 výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a roku Víry uskutečnil poutní zájezd boskovického děkanství na významné poutní místo Velehrad, spojené s cyrilometodějskou tradicí. Z lysické a bedřichovické farnosti odejel plný autobus poutníků.

          Již v 9.00 hod. nás čekala velmi zajímavá přednáška o historii Velehradu, 11. listopadu 1205 dorazila do míst dnešního Velehradu skupina cisterciátských mnichů z plaského kláštera u Plzně. U počátku velehradského kláštera stály jako sudičky soudobé zájmy církevní, politické a hospodářské. S institucí se začaly v průběhu dalších desetiletí spojovat tradice, které ji jednou provždy svázaly se samými počátky křesťanství na Moravě. Časem se klášter stal první a nejvýznamnější institucí v tomto ohledu v zemi

        Ani velmi pohnuté osudy cisterciátského kláštera na Velehradě a jeho zrušení na konci 18. století ( na vlády císaře Josefa II.) neubraly nic na významu místa. Velehradský klášter ožil v roce 1890 příchodem jezuitského řádu, který ve změněných podmínkách náboženských a společenských přispěl ke vzkříšení jeho někdejšího věhlasu. Z iniciativy vlastenecko – kněžských generací, jejímž nejvýraznějším představitelem byl A. C. Stojan, se z Velehradu postupně stává středisko cyrilometodějského kultu a velkomoravské tradice a od počátku 20. století také středisko unionismu. ( celkem se konalo sedm unionistických sněmů).

        Na Velehradě se v roce 1985 konala památná pouť k 1100. výročí Metodějovi smrti, kdy státní orgány chtěli z pouti udělat mírovou slavnost. Poutníci vypískali hlavního řečníka , ministra kultury Klusáka. Pouti se v zastoupení papeže zúčastnil státní sekretář svatého stolce kardinál Agostino Casaroli a předal bazilice zlatou růži.

        V roce 1990 navštívil Velehrad papež Jan Pavel II a za bazilikou zasadil strom – lípu..

        Na Velehradě je v královské kapli pochován arcibiskup Stojan a za hlavním oltářem je sarkofág  kardinála Špidlíka – jezuity a rodáka z Boskovic..

        Po přednášce nás průvodkyně seznámila s hlavními stavbami v areálu poutního místa a jejich historií.

     Bylo možné navštívit také Archeoskanzen v nedaleké Modré, která přibližuje historii osídlení oblasti . Nadzemní hmota staveb má charakter hypotetických rekonstrukcí na historických základech. www.moraviamagna.cz

        Ve 13.00 hod.  jsme byli seznámeni v kostele s jeho historií. Od 13, 30 hod. se modlil růženec a ve 14,00 hod. byla všemi kněžími děkanátu sloužena mše svatá

        Po mši svaté jsme se zastavili ve Starém Městě, dříve Veligrad, kde se již deset let staví kostel Svatého Ducha  v cyrilometodějské tradici. Kostel stojí v blízkosti muzea Velké Moravy.Prováděl nás místní duchovní správce P. Mgr Miroslav Suchomel. Velmi poutavě nás seznámil s celým průběhem stavby kostela a s jeho využitím po dostavbě, asi v příštím roce.

        Plni dojmů a duchovně velmi obohaceni jsme se  v 19,00 hod. vrátili domů.

        Poděkování patří našemu duchovnímu Otci P. Mgr. Slavomíru Bedřichovi a řidiči autobusu panu Otovi Chromému ze ZEAS Lysice.

 

Pohled na prostor před bazilikou

Lípa, kterou zasadil svatý Otec Jan Pavel II., při návštěvěVelehradu 1990

Podloubí se sochami, které bývaly umístěny na římsách baziliky.

Sarkofág kardinála Špidlíka, rodáka z Boskovic, umístěn za hl. oltářem

Účastníci zájezdu pod kostelem sv. Ducha ve Starém Městě

Kostel sv. Ducha ve Starém Městě

Autor: Josef Němec