Požehnání opravené sochy Panny Marie Lurdské

08.09.2017 18:00

Na svátek narození Panny Marie 8. září 2017 lysický duchovní správce P. Mgr. Michal Cvingráf požehnal opravenou sochu Panny Marie Lurdské, umístěnou v jeskyňce u hlavního vchodu do kostela a zasvětil lysickou farnost Panně Marii. Po mši svaté se s ministranty a věřícími odebral k vyzdobené soše Panny Marie. Nejprve přečetl úryvek z písma svatého a přednesl žehnací modlitbu.

 
 
 

Součástí velmi působivého a důstojného obřadu bylo zasvěcení lysické farnosti Panně Marii. Kněz se s věřícími pomodlil zásvětnou modlitbu sv. Jana Pavla II., kterou svěřil 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí v Římě Neposkvrněnému srdci Mariinu lid a národy. Uposlechl tak výzvu fatimského poselství, jehož sté výročí si letos připomínáme.

 

 

Po požehnání věřícím slavnost ukončil.

 

Autor: Josef  Němec