Schola mládeže Lysice - nový web

05.02.2016 10:18
Kdo jsme a co děláme:

Jsme skupina nadšenců, kteří se věnují hraní a zpívání křeťanských písní zejména ze zpěvníku Hosana.

Pravidelnou každoroční akcí scholy je zajištění hudebního doprovodu na dětské vánoční mše. Další pravidelnou činností je nácvik písní na dětské mše, které bývají v naší farnosti cca 1x měsíčně v sobotu odpoledne.

Do naší scholy přivítáme nové zpěvačky. Mezi hudebníky rádi uvítáme hráče na cello a altovou flétnu.

 

Slovo vedoucího scholy: 

Hudba je všude kolem nás, ten kdo má dar, smí jí kousek prožít. Je krásné smět hrát s talentovanými hudebníky a zpívat s nadšenými zpěváky. Bohu děkujeme za dar hudby a všem, kteří s námi hrají a zpívají za dar společenství.

Bývalému panu faráři P. Martinu Vítu Červenkovi, Oprem. tímto děkujeme, že pro naši scholu v loňském roce zajistil zpěvníky Hosana. 

 

Nový web:

Podívejte se na nový web scholy: scholalysice.8u.cz

 

Fotografie z vystoupení:

Vánoční dětská mše v Lysicích 24. prosince 2015

 
 
Bohoslužba v Kunicíc, svěcení kapličky15. června 2015

Noc kostelů v Lysicích 25. května 2014