Zprávy z farnosti v roce 2014

01.01.2014 07:00

Rok 2014

Žijeme v čase, který neúprosně ukrajuje prožívání našeho života a sním všeho, co do něj patří. Také se naplnila doba působení našeho kněze P. S. Bedřicha v naší farnosti. Od 10. srpna dochází k jeho výměně. Osmnáctileté působení v našem společenství zanechalo nesmazatelnou stopu v duších mnoha věřících, ale také stopu na vnějších hodnotách farního majetku a zařízení. Mnoho se za ta léta udělalo, změnilo a o hodně se pokročilo, jak v duchovním tak společenském životě farní rodiny. Otci Slavomírovi přejeme přinejmenším tak dobré působení ve farnosti Podivín, Ladná a Rakvice, tak, jak působil ta dlouhá léta mezi námi. Budeme vzpomínat a vyprošovat hojnost darů Ducha Svatého. Rádi se za ním přijedeme podívat :-)