Duchovní správci lysické farnosti v období 1916 – 2017

1. P. Josef Bláha  1915 – 1916

Narozen 10. července 1863 v Rozsičce – farnost Sulíkov. Vysvěcen 31. července 1888. Kooperátor ve Strážku a Šlapanicích, kaplanem v Bedřichově 1898 – 1903, investován do Lysic 1. září 1915. Byl dobrácké povahy, mezi farníky oblíben. Po krátké nemoci zemřel 17. února 1916. Fotografii se nepodařilo zajistit.

 

2. P. František Žaluda  1916 – 1916

Narozen 24. listopadu 1867 v Petrově farnost Sulíkov. Vysvěcen na kněze 31. července 1892. Investován do Dalečína 1. června 1905, do Lysic 23. července 1916. Do farnosti přišel nemocný, náročnější a obtížnější služba na něj působily nepříznivě. Vyžádal si dovolenou, ale již nenastoupil. V rozrušení nervovém zemřel 28. prosince 1916. Fotografii se nepodařilo zajistit.

 

3. Msgr. František Krchňák  1917 – 1939

Narozen ve Světlé 21. 8. 1878. Na kněze byl vysvěcen 27. 7. 1902, půl roku kooperátor v Jimramově a ve Slavkově, kde působil dva a půl roku jako kaplan a čtrnáct roků jako administrátor. Zažádal o beneficium v Lysicích. 28. března 1917 opustil Slavkov a 1. dubna 1917, kdy byl instalován černohorským děkanem P. Ševčíkem farářem v Lysicích. Po první světové válce byl zvolen předsedou Jednoty katolického duchovenstva v Brněnské diecézi. Pod jeho vedením se bouřlivé hnutí duchovenstva brzy uklidnilo, takže propaganda pro vstup do církve československé zůstala celkem bez úspěchu a odpad se zastavil na hranicích diecéze. Vydával časopis Katolického duchovenstva. V roce 1922 založil v Lysicích Sdružení venkovské omladiny. P. Krchňák se zasadil o zřízení kněžské nemocenské pojišťovny, která vlastnila domy na léčení a zotavení v Luhačovicích a Karlových Varech. Také pro farní hospodyně bylo zřízeno nemocenské pojištění. P. Krchňák se zúčastnil porad duchovních v Mnichově a jinde a radil jak zřizovat podobné instituce. Jako lysický farář se zasloužil o vybudování Lidového domu, otevřen 27. 10. 1926 s restaurací a velkým sálem pro divadelní představení a jinou kulturu. Zajišťoval opravy kostela. Spolupracoval s předsedou strany lidové Msgr. Šrámkem. Brněnský biskup ocenil jeho zásluhy a jmenoval ho konsistorním radou a papež Pius XI. ho 25. 9. 1935 vyznamenal titulem monsignora. Když Hitler obsadil v březnu 1939 naše země, byl raněn mozkovou mrtvicí a zemřel 23. března. Je pochován v kněžském hrobě na hřbitově v Lysicích. Brzy po jeho pohřbu přijelo německé Gestapo a chtělo ho zatknout. Našli však jen jeho hrob.

 

4. P. Klement Lahodný  1939 – 1942

Narozen 18. dubna 1909 ve Višňové (okres Znojmo) vysvěcen 1. dubna 1933. Od 31. 3. 1939 byl v Lysicích administrátorem, od 1. října farářem. Zemřel 12. prosince 1942, pochován na lysickém hřbitově.

 

5. P. František Kaňa  1943 – 1970

Narozen 17. října 1910 v Nedvědici vysvěcen na kněze 5. července 1937, působil jako kaplan ve Tvarožné u Brna. Na žádost hraběte Albrechta Dubského byl 1. května 1943 jmenován farářem v Lysicích, a dne 1. července 1967 děkanem letovickým. V roce 1955 byl instalován čtvrtý oltář u Božího hrobu, který zhotovil akademický sochař Jaroslav Vaněk, v roce 1959 byla vyměněna nová krytina na kostele, 1961 – 1962 provedena nová fasáda na kostele a vymalován vnitřek kostela, v roce 1968 byly dva zvony na věži přestavěny na elektrický pohon. Zemřel 30. března 1970, pochován na lysickém hřbitově.

 

6. P. Jan Horálek  1970 – 1992

Narozen 27. ledna 1921 v Rájci nad Svitavou. Po gymnazijních studiích na Velehradě a absolvování teologického semináře v Brně přijal 5. července 1947 v brněnské katedrále svátost kněžství. Kněžskou službu konal v Židlochovicích, Kuřimi, v Brně u svatého Tomáše, Drásově a od 1. června 1970 do 11. října 1992 jako farář v Lysicích. Byl velmi aktivní nejen v kněžské službě, ale také při opravách a udržování církevních památek a farní budovy. V lysickém a drnovickém kostele zajistil opravu všech soch a obrazů, upravil liturgické prostory podle zásad II. vatikánského koncilu, nechal odlít nové zvony. Starou dlažbu v obou koste-lích nechal vyměnit za novou včetně provedení důkladné izolace. Zemřel 11. října 1992, pochován na lysickém hřbitově.

 

7. P. František Provazník  1992 – 1996

Narodil se 31.12 1938, v Brezně nad Hronom, podílel se na obnově církevního školství v 90. letech minulého století v Brně. Připravoval výuku náboženství na střední škole, která získala statut biskupské gymnázium na Barvičové ulici v Brně. Byl tajně vysvěcen na kněze 14. 2. 1969, v duchovní správě působil až od 27. září 1992, kdy byl ustanoven do Lysic jako kooperátor, do Bedřichova jako administrátor. Po úmrtí Otce Jana Horálka byl ustanoven administrátorem i v Lysicích. Byl velmi aktivní při práci s mládeží, založil hudební scholu. Obnovil Boží Tělo po obci 1993 - 1995. Pro své nekompromisní názory se dostal do sporu s vedením základní školy. 14. května 1996 byl odvolán a přeložen do Dražovic u Vyškova. Zde působil v roce 1996 – 1997.

 

8. Mgr. Slavomír Bedřich   1996 – 2014

Narozen 22. března 1962 v Borkovanech. Vyučil se elektrikářem, po maturitě vystudoval teologii v Olomouci. Jáhenskou službu vykonával v Pohořelicích. Na kněze vysvěcen 18. června 1994. Působil jako kaplan v Židlochovicích a Blučině. Do Lysic jmenován 15. července 1996 jako administrátor pro farnosti Lysice a Bedřichov. Od 10. října 2010 byl jmenován farářem. Za jeho působení v obou farnostech bylo za obětavé pomoci farníků věnováno velké úsilí údržbě a opravě všech tří kostelů Kostely byly vybaveny ústředním topením, byly opraveny vnější fasády a provedena výmalba interiéru kostelů. V Bedřichově byla opravena farní budova a přeměněna na rekreační středisko. Je hojně využíváno mládeží brněnské diecéze. V lysické farní budově byly hospodářské objekty přebudovány na kavárnu a prostory pro děti předškolního a školního věku. Na farním dvoře bylo instalováno dětské hřiště, vybudovány kryté pergoly, sociální zařízení a objekt pro parkování auta a uskladnění zahradní mechanizace. Objekt dvora a kavárny je využíván pro pořádání farních akcí, jako je poděkování za úrodu, setkání farníků o pouti či posvěcení kostela apod. Od 15. července 2014 je farářem v Podivíně.

 

9. P. Vít Martin Červenka O. Praem  2014 – 2015

Narozen 31. 12. 1976 ve Frýdku – Místku. Vyučil se elektrikářem, po maturitě vstoupil v 21 letech k premonstrátům v Nové Říši. Po noviciátu studoval pět roků v Praze na teologické fakultě. Vysvěcen na kněze 2003. Rok kaplanem ve farnosti Nová Říše. Sedm roků převorem v klášteře v Nové Říši, tři roky administrátorem ve farnosti Věteřovice u Kyjova. Od 1.7 2014 do 1. 8. 2015 dočasný duchovní správce farnosti Lysice a Bedřichov. Od 1. 8. 2015 byl ustanoven farářem v Šaraticích. Zajistil dokumentaci k opravě kostelní věže v Drnovicích.

 

10. Mgr. Michal Cvingráf   2015 – DOSUD

Narodil se 5. října 1976 v Dobronicích – farnost Běhařovice okres Znojmo. Po vyučení na stolaře a maturitě na střední škole pracoval v oboru u soukromých firem. V roce 2006 nastoupil šestileté studium teologie v Olomouci. 7. července 2012 přijal v brněnské katedrále jáhenské svěcení. Jáhenskou službu vykonával v Arcibiskupském semináři v Olomouci při studiu pátého ročníku. Na kněze byl vysvěcen 29. června 2013 brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Dva roky působil jako kaplan v Tišnově. Od 1. srpna 2015 je administrátorem farností Lysice a Bedřichov. Opravena střecha věže v Drnovicích. Zajistil přípravu biřmovanců. Biřmování udělil diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle 29. 4. 2017.